www.ruudscheffer.nl, de website van Ruud Scheffer  b.v.


advies en projectmanagement
gewasbescherming, zaadtechnologie en kwaliteit


Contact
mobiel 06 52 383 191
Ruud Scheffer - advies en projectmanagement - richt zich op
zes aandachtsgebieden:


1    Projectmanagement en het initiŽren van projecten
2    Kwaliteit en kwaliteitsmanagement (ISO, NAL, ISTA, ESTA, GSPP)
3    Biologische gewasbescherming en groeibevordering
4    Gewasbescherming in combinatie met zaden (zaadbehandelingen, zaadcoatings)
5    Biologische veiligheid (micro-organismen, plantenpathogenen, transgenen)
6    Zaadoverdraagbare ziekten en het ontwikkelen van betrouwbare toetsen1 Projectmanagement en het initiŽren van projecten

Advies over, opzetten en leiden van projecten

 
Uitgebreide ervaring met het opzetten van projecten, het verwerven van financiering en het invullen van de structuren om de gewenste resultaten tijdig te verkrijgen. Projectmanagement gericht op het bereiken van projectdoelen is een kerncompetentie. Voorbeelden van projecten zijn (i) internationaal implementeren van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem (met ISO certificering van de verkoopbedrijven) in combinatie met de uitrol van logistieke en financiŽle software; (ii) lid van het projectmanagement voor het integreren van een zaadbedrijf in een groter geheel, met migratie naar SAP als meest zichtbaar resultaat.
Succesvol in het verwerven van projectfinaniering: EU (ECLAIR en Biotechnology programma's), de Nederlandse overheid (BTS/PBTS), NWO en STW en binnen ondernemingen.
Op dit moment nauw betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitszorgsysteem dat voldoet aan de eisen van ISO 9001 en, voor de kwaliteitslaboratoria, NAL.

> terug

2 Kwaliteit en kwaliteitsmanagement (ISO, NAL, ISTA, ESTA, GSPP)
Ondersteuning van implementatie en aanpassingen van kwaliteitszorgsystemen
 
Ontwikkelen van een Europees kwaliteitssysteem voor zaadbehandeling en behandeld zaad was een project dat sinds november 2012 open is voor certificering. De standaard is met een aantal gerelateerde documenten gepubliceerd op de website van de European Seed Association ESA. Andere activiteiten in dit veld: (i) Trainingen voor ISO 9001 en ondersteuning van implementatie in 10 landen; (ii) DefiniŽren en stroomlijnen van processen als voorwaarde voor ISO certificering en voor implementatie van logistieke software (in het bijzonder met gebruikmaking van het IDEF0 model); (iii) Ondersteuning van een ISO 17025 project, (iv) Ondersteuning van keten-kwalititsprojecten zoals GSPP. en (v) Voorbereiden van de supply chain van een zaadbedrijf op een SOX audit (SOX = Sarbanes-Oxley law, 2002; Amerikaanse anti-fraudewetgeving).
In de periode 2000-2002 nauw betrokken bij de NAL (Naktuinbouw Accredited Laboratory) accreditatie van de kwaliteitslaboratoria van Syngenta Seeds in Enkhuizen. Deze laboratoria bepalen voor groenten- en bloemzaden onder andere kieming en percentage bruikbare planten, het vrij zijn van zaadoverdraagbare ziekten, raszuiverheid en rasechtheid. De hercertificering van het gehele groentenzaadbedrijf conform ISO 9001 ging gepaard met een forse herziening van de manier van werken en de NAL documentatie. In 2001 zijn de NAL voorwaarden aangepast aan de nieuwe norm. Omdat Syngenta koos voor certificering van het gehele groentenbedrijf konden de aanpassingen in ťťn keer gedaan worden. Namens Syngenta Seeds lid geweest van het NAL College van deskundigen, in 2002 als voorzitter. In 2004-2009 en vanaf 2013 diverse malen geadviseerd bij de implementatie van NAL. Van 2008-2011 nauw betrokken bij een PlantumNL project dat beoogt een bredere internatonale erkenning van NAL te ondersteunen. In het kader hiervan is ook gezocht naar mogelijkheden om gebruik van het ISTA systeem te optimaliseren voor de tuinzaadsector.

> terug

3 Biologische gewasbescherming en groeibevordering
Steun bij de ontwikkeling en registratie van 'biologicals', al dan niet gecombineerd met zaad of de opkweek van jonge planten
 
Werk aan biologische gewasbescherming binnen de universiteit heeft een effectieve biologische bestrijding van de iepeziekte opgeleverd die door BTL Bomendienst wordt vermarkt. Binnen Syngenta (toen nog Sandoz, later Novartis) coŲrdinator van het ECLAIR project 'Biological inoculants for seed/plant establishment'. Deelnemer aan diverse andere EU projecten zoals IMPACT en IMPACT II en een project in nauwe samenwerking met de groep van Prof. Lugtenberg in Leiden. In 2005 auteur van een 'Expert Opinion' ten behoeve van een registratiedossier voor een biologisch gewasbeschermingsmiddel. In 2008 werd in Plant Disease een artikel over biologische bestrijding gepubliceerd.

> terug

4 Gewasbescherming in combinatie met zaden (zaadbehandelingen, zaadcoatings)
Advisering en ondersteuning, overleg met gewasbeschermingsindustrie, zaadbehandelaars en zaadbedrijven, registratieperikelen en lobby-werk
 
Expert op het gebied van behandelingen met chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen. Als onderzoeksleider, later als manager, binnen
Syngenta meer dan 12 jaar verantwoordelijk voor het ontwikkelen van zaadbehandelingen voor groenten- en bloemzaad. Lid (1995-2003) van het Seed Treatment and Environment Committee (STEC) van de International Seed Federation ISF; co-auteur van diverse STEC publicaties zoals de brochure Seed Treatment.

> terug

5 Biologische veiligheid (micro-organismen, plantenpathogenen, transgenen)

Advisering en ondersteuning bij het opzetten van laboratoria en kwaliteitszorgsystemen die voldoen aan (of voorlopen op) de eisen van de overheid

Ex-biosafety officer van Syngenta Seeds, co-auteur van de Novartis Biosafety Guidelines (samengesteld onder de eindverantwoordelijkheid van Prof.Dr. H. Bachmayer). Als biosafety officer lid geweest van het local emergency management team en opgeleid om als woordvoerder op te kunnen treden.

> terug

6 Zaadoverdraagbare ziekten en het ontwikkelen van betrouwbare toetsen
Advies over toetsen, in-house of uitbesteden
 
Als voorzitter van de Technical Co-ordination Group (TCG) van het International Seed Health Initiative Vegetables (ISHI-Veg) sturend in het streven naar betrouwbare en algemeen geaccepteerde toetsmethoden. (ISHI-Veg is een internationaal samenwerkingsverband van groentenzaadbedrijven en instituten. ISHI-Veg opereert sinds 2001 onder de vlag van de ISF. Voorzitter 2001-2004, 2007-2009 en 2013 t/m januari 2017,)

> terug
©  ruud scheffer b.v. 2017
20171